6 tegn på kalkmangel

Kalk er afgørende for knoglernes og tændernes vækst og styrke, og samtidig er kalk med til at nedsætte forhøjet blodtryk, sammen med magnesium og D-vitamin.

Kalcium er både med til at opbygge knogler og tænder, men danner også forudsætningen for normal vækst. Kalk har betydning for musklernes funktion, nervecellernes følsomhed og blodets koagulation – blodets evne til at størkne.

Under en graviditet er det af største betydning, at den gravide og/eller ammende får rigelig kalk til eget forbrug, både for at undgå afkalkning og for barnets vækst.

Hvis barnet mangler kalk, har det en større risiko for at lide af bløde knogler og/eller andre vækstforstyrrelser.

Hvis der ikke indlejres tilstrækkeligt kalk i knoglerne indtil 30-års alderen, er der ligeledes større risiko for knogleskørhed senere i livet. Knogleskørhed før overgangsalderen er yderst sjældent. Det er oftest kvinder, som lider af knogleskørhed, og kan afkalke op til seks gange hurtigere som de, der kun er udsat for aldersbetinget afkalkning.

6 tegn på kalkmangel

Vores kroppe har brug for kalk gennem hele livet, og selve grundlaget for stærke knogler ligger i vores opvækst.

Knoglernes primære opbygning sker indtil 30-års alderen, derfor er det vigtigt at få tilstrækkeligt med kalk, D-vitamin og magnesium i alle årene. Efter man er fyldt 30 år, er det vigtigt at vedligeholde sine knogler, da afkalkningsprocessen påbegyndes herefter.

Har man manglet kalk over en længere periode, bør man være opmærksom på følgende symptomer:

1. Snurrende eller prikkende følelse i fingre, hænder og læber

Blandt de hyppigste symptomer på kalkmangel er en snurrende eller prikkende fornemmelse i fingre og hænder eller omkring læberne.

Den snurrende følelse skyldes det lave indhold af kalk i blodet, som påvirker musklerne og nervernes funktion.

2. Dårlige eller svage tænder

Huller i tænderne kan skyldes andet end for meget slik og cola. Da kalk er med til at opbygge og styrke vores tænder, kan mangel på kalk ligeledes ligge til grund for tænder der let knækker samt flere huller i tænderne.

3. Skøre eller svage negle

Er de hvide pletter på neglene tegn på kalkmangel?” – Nej, hvide pletter på neglene skyldes som udgangspunkt ikke kalkmangel, men der er andre måder hvorpå, kalkmangel kan vise sig gennem dine negle.

Er dine negle skrøbelige, bløde og flossede, kan det være, at du mangler kalk. De hvide pletter på neglene kan skyldes mangel på zink eller at neglene er blevet stødt omkring roden.

4. Muskelkramper

Krampetendenser, uanset om de er af let eller svær karakter, kan være et tegn på kalkmangel. Det lave indhold af kalk i kroppen påvirker både muskler og nerveender, hvilket får dem til at gå i krampe. Kramperne kan være ledsaget af en prikkende eller snurrende fornemmelse i de påvirkede muskler.

5. Hjertebanken

En forstyrret hjerterytme eller hjertebanken kan skyldes kalkmangel, da den manglende kalk i blodet påvirker musklernes og nerveendernes evne til at trække sig sammen. Kalktilskud kan være med til at stabilisere nervesystemet igen.

6. Nervøsitet og irritabilitet

Kalkmangel kan også vise sig gennem psykiske symptomer, fx som nervøsitet, irritabilitet og angst. I alvorlige kroniske tilfælde kan kalkmangel forårsage personlighedsforandringer og depression.